PERTTI JOKINEN -STIPENDIRAHASTO

PHOTO-2020-03-13-10-08-13

Pertti Jokinen -stipendirahaston tarkoituksena on edesauttaa Hämeenlinnan Jalkapalloseuran poika- ja tyttöpelaajien harrastuksen jatkumista silloin, kun se on uhattuna esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen perusteella. Yhteiskunnan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa valitettavasti harrastusten kustannukset ovat nousseet yhä suuremmiksi. Yhdenkään juniorin jalkapalloinnostus ei saisi loppua harrastuksen kustannusten takia.

HJS Akatemia ry haluaa kantaa vastuunsa urheiluseurana yhteiskuntavastuullisessa toiminnassa.

HJS-stipendirahaston johtoryhmä valitsee vuosittain stipendien saajat. Stipendit ovat suuruudeltaan 100-500 euroa.

HJS-stipendirahastoon voivat tehdä lahjoituksia yritykset ja yksityishenkilöt.

Tilin omistaja: HJS Akatemia ry
Tilinumero: FI20 4260 0010 2665 23
BIC: ITELFIHH

Rahaston johtokunta

Petri Puronaho
puheenjohtaja

Kimmo Reinikainen
Hämeenlinnan Jalkapalloseura ry:n edustaja

Rahaston säännöt

1. Rahaston nimi ja kotipaikka

Rahaston nimi on Pertti Jokinen -stipendirahasto, kotipaikka Matti Alangon katu 24, 13130 Hämeenlinna.

2. Rahaston perustaminen ja ylläpito

Rahasto ja sen säännöt on perustettu HJS Akatemia ry:n hallituksen kokouksessa 5.6.2016 yksityishenkilöiden tekemillä lahjoituksilla.

Rahasto on osa HJS Akatemia ry:n toimintaa, joka vastaa rahaston toiminnasta ja valitsee rahaston johtoryhmän.

HJS Akatemia ry voi ottaa rahastoon vastaan lahjoituksia ja testamentteja niin yksityisiltä henkilöiltä kuin yrityksiltä, jotka täyttävät rahaston ehdot. Rahastoon voidaan myös kerätä rahaa rahankeräysluvan vaatimin keräyksin.

3. Rahaston tarkoitus ja sen toteuttaminen

Rahaston tarkoituksena on edesauttaa HJS:n poika ja tyttöpelaajien jalkapallon harrastamista, kun perheen sosioekomisen tilanteen perusteella harrastuksen jatkaminen olisi muutoin vaarassa. Rahasto jakaa vuosittain erikokoisia stipendejä pelaajille tai yhteiskuntavastuulliseen toimintaan.

Vuosittaiset jakoperusteet määrittelee rahaston johtoryhmä ja näitä voivat olla esimerkiksi:
- pelaajan sosioekonominen tausta
- pelaajan menestys ja sitoutuneisuus
- toiminta yhteiskuntavastuullisesti

Vuosittaiset stipendien suuruudet valitsee rahaston johtoryhmä.

4. Rahaston hallinto ja päätöksenteko

Rahaston hoidosta ja hallinnasta vastaa johtoryhmä., joka koostuu 3-4 henkilöstä alla olevasti:
- puheenjohtajana toimii yhdistyksen ulkopuolinen henkilö
- HJS ry:n valitsema henkilö
- HJS Akatemia ry:n valitsema henkiö

HJS Akatemia ry:n taloudenhoitaja vastaa kirjanpidon oikeudesta ja rahastolla on oma tilinsä.

Rahaston johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa puheenjohtajan kutsusta ja johtoryhmän jäsenten toimikausi vastaa HJS Akatemia ry:n hallituksen jäsenten toimikautta. HJS Akatemia ry:n hallitus valitsee johtoryhmän.

Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla, puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

5. Rahaston tilikausi ja varojen käyttö

Rahaston tilikausi on sama kuin HJS Akatemia ry:n tilikausi. Rahasto on omakatteinen rahasto ja sen varat ja kirjanpito pidetään erillisenä yhdistyksen kirjanpidosta ja varoista.

6. Rahaston valvonta

HJS Akatemia ry:n hallitus valvoo rahaston johtoryhmän toimintaa.

7. Noudatettavat säännökset ja määräykset

Rahastoa hallitaan rahaston sääntöjä, yhdistyksen sääntöjä, muita toiminnalle asetettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä hyvää tapaa ja huolellisuutta noudattaen.

8. Rahaston sääntöjen muuttaminen

HJS stipendirahaston sääntöjä voidaan muuttaa tai rahasto lakkauttaa johtoryhmän ehdotuksesta HJS Akatemia ry:n hallituksen kokouksessa. Rahasto voidaan siirtää varoineen ja johtoryhmineen jonkun toisen yhdistyksen alaisuuteen, mikäli yhdistyksen hallitus rahaston johtoryhmän esityksestä näin päättää. Mikäli
rahasto lakkautetaan, käyttämättä jääneet varat ohjataan HJS:n junioritoimintaan tai muuhun vastaavanlaiseen rahastoon.

9. Sääntöjen voimaantulo

Nämä säännöt tulevat voimaan 5.6.2016.

Juhlalogo-300x300

Kohti unelmia!

HJS Akatemia ry ja Hämeenlinnan Jalkapalloseura ry ovat nyt Yksi yhteinen HJS! Saman hallinnon alla toimisella yksinkertaistamme ja tehostamme koko HJS:n toimintaa.
 
Edustusjoukkue on tavoite ja ponnahduslauta ylöspäin omille junioripelaajille. Joukkue pelaa Kakkosessa ja kehittää toimintaansa jatkuvasti niin kentällä kuin kentän ulkopuolella, jotta meillä on joskus mahdollisuus nousta vieläkin ylemmäksi!
HJS Akatemia ry

Y-Tunnus:
2720057-1
Osoite:
Härkätie 17,
13600 Hämeenlinna
Sähköposti:
toimisto@hjs.fi
Puhelin:
045 120 5771

SEURAA MEITÄ