PERTTI JOKINEN STIPENDIRAHASTO

PHOTO-2020-03-13-10-08-13

Pertti Jokinen Stipendirahaston tarkoituksena on edesauttaa Hämeenlinnan Jalkapalloseuran poika- ja tyttöpelaajien harrastuksen jatkumista silloin, kun se on uhattuna esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen perusteella. Yhteiskunnan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa valitettavasti harrastusten kustannukset ovat nousseet yhä suuremmiksi. Yhdenkään juniorin jalkapalloinnostus ei saisi loppua harrastuksen kustannusten takia.

HJS Akatemia ry haluaa kantaa vastuunsa urheiluseurana yhteiskuntavastuullisessa toiminnassa.

HJS Stipendirahaston johtoryhmä valitsee vuosittain stipendien saajat Stipendit ovat suuruudeltaan 100-500 EUR.

HJS Stipendirahastoon voivat tehdä lahjoituksia yritykset ja yksityishenkilöt.

Tilin omistaja: HJS Akatemia ry
Tilinumero: FI20 4260 0010 2665 23
BIC: ITELFIHH

Rahaston johtokunta

Petri Puronaho
puheenjohtaja

Kimmo Reinikainen
Hämeenlinnan Jalkapalloseura ry:n edustaja

Ville Dahlman
HJS Akatemia ry:n edustaja

Rahaston säännöt

1. Rahaston nimi ja kotipaikka
Rahaston nimi on Pertti Jokinen stipendirahasto, kotipaikka Matti Alangon katu 24, 13130 Hämeenlinna
2. Rahaston perustaminen ja ylläpito
Rahasto ja sen säännöt on perustettu HJS Akatemia ry:n hallituksen kokouksessa 5.6.2016.
yksityishenkilöiden tekemillä lahjoituksilla.
Rahasto on osa HJS Akatemia ry:n toimintaa, joka vastaa rahaston toiminnasta ja valitsee rahaston
johtoryhmän.
HJS Akatemia ry voi ottaa rahastoon vastaan lahjoituksia ja testamentteja niin yksityisiltä henkilöiltä kuin
yrityksiltä, jotka täyttävät rahaston ehdot. Rahastoon voidaan myös kerätä rahaa rahankeräysluvan
vaatimin keräyksin.
3. Rahaston tarkoitus ja sen toteuttaminen
Rahaston tarkoituksena on edesauttaa HJS:n poika ja tyttöpelaajien jalkapallon harrastamista, kun perheen
sosioekomisen tilanteen perusteella harrastuksen jatkaminen olisi muutoin vaarassa.
Rahasto jakaa vuosittain erikokoisia stipendejä pelaajille tai yhteiskuntavastuulliseen toimintaan.
Vuosittaiset jakoperusteet määrittelee rahaston johtoryhmä ja näitä voivat olla esimerkiksi:
- pelaajan sosioekonominen tausta
- pelaajan menestys ja sitoutuneisuus
- toiminta yhteiskuntavastuullisesti
Vuosittaiset stipendien suuruudet valitsee rahaston johtoryhmä.
4. Rahaston hallinto ja päätöksenteko
Rahaston hoidosta ja hallinnasta vastaa johtoryhmä., joka koostuu 3-4 henkilöstä alla olevasti:
- puheenjohtajana toimii yhdistyksen ulkopuolinen henkilö
- HJS ry:n valitsema henkilö
- HJS Akatemia ry:n valitsema henkiö
HJS Akatemia ry:n taloudenhoitaja vastaa kirjanpidon oikeudesta ja rahastolla on oma tilinsä.
Rahaston johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa puheenjohtajan kutsusta ja johtoryhmän
jäsenten toimikausi vastaa HJS Akatemia ry:n hallituksen jäsenten toimikautta. HJS Akatemia ry:n hallitus
valitsee johtoryhmän.
Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla, puheenjohtaja mukaan
luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni.
5. Rahaston tilikausi ja varojen käyttö

Rahaston tilikausi on sama kuin HJS Akatemia ry:n tilikausi. Rahasto on omakatteinen rahasto ja sen varat ja
kirjanpito pidetään erillisenä yhdistyksen kirjanpidosta ja varoista.
6. Rahaston valvonta
HJS Akatemia ry:n hallitus valvoo rahaston johtoryhmän toimintaa.
7. Noudatettavat säännökset ja määräykse
Rahastoa hallitaan rahaston sääntöjä, yhdistyksen sääntöjä, muita toiminnalle asetettuja säädöksiä ja
määräyksiä sekä hyvää tapaa ja huolellisuutta noudattaen.
8. Rahaston sääntöjen muuttaminen
HJS stipendirahaston sääntöjä voidaan muuttaa tai rahasto lakkauttaa johtoryhmän ehdotuksesta HJS
Akatemia ry:n hallituksen kokouksessa. Rahasto voidaan siirtää varoineen ja johtoryhmineen jonkun toisen
yhdistyksen alaisuuteen , mikäli yhdistyksen hallitus rahaston johtoryhmän esityksestä näin päättää. Mikäli
rahasto lakkautetaan, käyttämättä jääneet varat ohjataan HJS:n junioritoimintaan tai muuhun
vastaavanlaiseen rahastoon.
9. Sääntöjen voimaantulo
Nämä säännöt tulevat voimaan 5.6.2016.

Juhlalogo-300x300

Kohti unelmia!

HJS Akatemia ry on perustettu syksyllä 2015 kehittämään hämeenlinnalaista edustusjalkapalloa. Seuran tavoitteeksi asetettiin paikallisen jalkapallon palauttaminen Kakkoseen vuoteen 2020 mennessä. Määrätietoinen työ on tuonut meidät minimitasolle ja nyt on aika suunnata kaikkien paikallisten jalkapallon ystävien tavoitteeksi seuran kehittäminen tasolle, joka mahdollistaa tulevaisuudessa vielä korkeammalla tasolla pelaamisen.

Itsenäinen yhdistys toimii yhteistyössä Hämeenlinnan Jalkapalloseuran kanssa ja  seurat yhdessä työskentelevät paremman huomisen puolesta edistämällä hämeenlinnalaista jalkapallokulttuuria.

HJS Akatemia ry

Y-Tunnus:
2720057-1
Osoite:
Matti Alangon katu 24
(Kaurialan Stadion)
13130 Hämeenlinna
Sähköposti:
miehet@hjs.fi 
Puhelin:
+358 442352435

SEURAA MEITÄ